Чип д.о.о. Прокупљe


бавимо се пројектовањем, монтажом и производњом термотехничких инсталација и постројења (грејање, хлађење, климатизација и вентилација)

Више о нама

О нама


Значајне уштеде

нашим цењеним клијентима омогућујемо кроз пројектовање и саветовање са партнерима и придавањем посебне пажње приликом избора врсте и начина уградње система грејања и вентилације

Биообновљива

горива (пелат) користе се у немачкој фабрици Leoni у Прокупљу и за први значајнији систем грејања и вентилације овог типа у Србији показао се као одлична инвестиција

Искуство

од двадесет шест година допринело је да усавршена делатност буде препорука највећим страним инвеститорима у земљи, као што су Fiat, Leoni, Купертајерс

, Хенкел, Actavis...

Упошљавамо

преко 70 радника у сектору машинских инсталација, међу којима је и 9 инжењера који своје огромно искуство и знање свакодневно унапређују на градилиштима широм Србије

Политика интегрисаног система менаџмента ЧИП д.о.о. Прокупље


ЧИП д.о.о је приватно предузеће за пројектовање, монтажу и производњу термотехничких инсталација и постројења (грејање, хлађење, климатизација и вентилација) које утврђује Политику интегрисаног система менаџмента ради обезбеђења услова да производи и услуге испуњавају исказане и неисказане захтеве корисника и важећих закона, стандарда и других прописа, кроз функционисање интегрисаног система менаџмента (система менаџмента квалитетом, система менаџмента животном средином и система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду).

Политика се остварује применом следећих принципа:

- Све процесе руководство лидерским приступом организује и води на начин који обезбеђује побољшање њихове ефективности и ефикасности, заштиту животне средине и заштиту здравља и безбедности на раду.

- Запослени су наш највреднији ресурс и посебну пажњу посвећујемо повећању нивоа њиховог знања и компетентности кроз обуку и стручно усавршавање развијајући њихову свест о значају функционисања интегрисаног система менаџмента.

- Консултовање и учешће радника је основа свих активности које се тичу, не само одржавања, већ и побољшавања услова рада, ради обезбеђивања заштите здравља и безбедности на раду.

- Реализација корисних комуникација, ради успостављања партнерског односа, са свим заинтересованим странама, у циљу размене информација битних за наше производе и услуге, заштиту животне средине и заштиту здравља и безбедности на раду.

- Праћење и примена светских трендова у погледу модернизовања пословања и примењивање истих ради задржавања постојећих и освајања нових тржишта.

- Смањење трошкова пословања, повећање ефикасности и профитабилности.

- Превентивно деловање у циљу рационалног коришћења природних ресурса, спречавања загађења правилним одлагањем отпада, уз активности сталног унапређења заштите животне средине.

- Трајно опредељење за здрава и безбедна радна места, која теже нултом нивоу ризика за запослене и све у окружењу.

Са Политиком интегрисаног система менаџмента, упознати су сви запослени и заинтересоване стране, а за спровођење Политике, одговорно је највише руководство ЧИП д.о.о.


Новембар 2021., Прокупље
Директор:

Момчило Чоловић

Референце


Fiat аутомобили Србија, FAS главна котларница, станица, 180MW Све машинске инсталације, вреловод и топловод
Fiat аутомобили Србија, FAS главна компресорска станица, 2.5MW термотехничке инсталације
Fiat аутомобили Србија, FAS главни магацин, 2MW термотехничке инсталације
Fiat аутомобили Србија, FAS производне хале 110.000 m² термотехничке инсталације
Coopertires Производна хала, 18.000m² Инсталација паре, комп. ваздуха, вакуума и воде
Coopertires Инсталација преса за вулканизацију монтажа производних преса и термотехничке инсталације
Leoni Малошиште Нова производна хала 24.000m² комплетна климатизација
Leoni Прокупље производна хала 8.000 m² и пратећи објекти инсталација грејања и котларница
Leoni Прокупље производна хала 6.000 m² и пратећи објекти комплетна климатизација
Leoni Прокупље производна хала бр. 3 1.000 m² и пратећи објекти комплетна климатизација
Leoni Прокупље производне линије, разне машине израда и уградња
Henkel, Крушевац Инсталација опреме и енергетских флуида на линији бреф куглица Инталација топле воде, хладне воде, комп. ваздуха, натријум сулфат
Tigartyres, Пирот Инсталација опреме и енергетских флуида у новој ваљари Инсталација топле воде, хладне воде, процесно уље
Градина, Београд Хидроелектрана Падина снаге 275kW, цевовод Ø600, дужине 2200м, израда и уградња опреме за водозахват и за турбински део
Tigartyres, Пирот Инсталација опреме и енергетских флуида Инсталација топле воде, хладне воде, комп. ваздуха
Градина, Београд Хидроелектрана Шајинце снаге 315kW, део цевовод Ø700, израда и уградња опреме за водозахват и за турбински део
Планинка а.д., Куршумлија Хотел Радан, Пролом Бања котларница (котао на пелет) 530kW, топловоди DN80 400m
Планинка а.д., Куршумлија Хотел Копаоник II у Луковској Бањи комплетна климатизација
Здравље Actavis Лесковац нова производна хала, извођење радова развод паре 5bar, паре 3bar, расхладне водеe 7/12°C, топле воде 90/70°C, компримованог ваздуха 7bar (прокронске цеви), кућни вакуум.
Здравље Actavis II фаза, Лесковац нова производна хала, извођење радова развод паре 5bar, паре 3bar, расхладне водеe 7/12°C, топле воде 90/70°C, компримованог ваздуха 7bar (прокронске цеви), кућни вакуум.
Rumaguma-Galaxy, Рума нова производна хала, пројекат развод паре 22bar, паре 17.5, паре 13bar, паре 8bar, паре 5bar, врела вода 22bar, расхладна вода, вода за хидраулику, ваздушно грејање и проветравање, локална вентилација
Градска топлана, Ниш топловод топловод, DN400, 300, 250, 200
Traco-Invest, Београд Блок 20, Београд, Savograd инсталација климатизације
Belville Универзитетско насеље, стамбена зграда СПО 5-2 инсталација грејања, подстаница
Мећавник Златибор
Bomex MB Presting, Београд Телевизија Кошава, Београд инсталација климатизације студиа
Bomex MB Presting, Београд Тржни центар ушће, Београд инталација климатизације
НИС Петрол,
Нови Сад
БП Кладово комплетна климатизација
АУТО МГ Комерц Iveco сервис, нова хала израда челичне конструкције,покривање панелима
Дом Здравља, Куршумлија Дом Здравља, Куршумлија котларница,топловод DN50, 200m
Управа Царина, Београд Управна зграда у Нишу котларница,инсталација грејања
ЈУ Банка Експозитура Блаце котларница, инталација грејања
ДИН Ниш РЈ Прокупље ферм коморе за обраду дувана
Управа Царина, Београд ГП Рибарице котларница, инсталација грејања
Управа Царина, Београд ГП Вршка Чука котлраница, инсталација грејања
Дирекција Прокупље Спортска хала, Прокупље топловод DN125
Галант инжењеринг Стамбена зграда Ниш, ул.Тодора Миловановића бр.23 инсталација грејања, подстаница
Галант инжењеринг Стамбена зграда Ниш, ул. Бранка Миљковића бр.76 инсталација грејања
Дом ученика, Прокупље Дом ученика, Прокупље котлраница
Технноинжењеринг Прокупље ГП Вршка Чука котларница, инталација грејања
Дирекција Прокупље Спортска хала, Прокупље котлраница I фаза
Транскоп Сврљиг Аутопунилиште Energogas Ниш израда челичне конструкције
Здравствени центар Топлица, Прокупље просторије скенера климатизација
Градска топлана Ниш топловод топловод, DN150, 125, 100
Градска топлана Ниш топловод топловод, DN400, 300, 250, 200
Интерна клиника Ниш дограђени део грејање и климатизација
Супермаркет ЧУТУРА супермаркет проветравање и климатизација
ОШ Н.С. Татко, Прокупље топловод топловод DN100 од Гимназије до школе и музеја
Гимназија Прокупље топловод топловод DN80 50m
Обданиште Невен, Прокупље топловод топловод DN80 165m
Општа болница, Зајечар главна зграда, кухиња, инфективно, неуропсихијатрија, дечје одељење инсталација грејања, развод паре 0.5bar
Traco-Invest, Belgrade подстанице на факултетима АЕГФ, Правни,Технолошки, Београд подстанице
Циглана Младост, Мала Плана Циглана, Мала Плана развод компримованог ваздуха
Traco-Invest, Belgrade Универзитетско насеље Београд, самбена зграда СПО 5-2 инсталација грејања, подстаница
Пројметал, Београд Робна кућа, Смедеревска Паланка инсталација климатизације
ХЕ Ђердап ремонтне хале пројекат грејања и компримованог ваздуха

Сертификати


Галерија


Контакт


  • +381 (27) 322.362
  • posao@cipprokuplje.rs , office@cipprokuplje.rs
  • Пон-Пет 7h – 15h
  • ПИБ: 100952163
  • МБ: 06082157
  • Шифра делатности: 2825
  • Рачун: 170 - 0030014381000 - 39 UNICREDIT banka, 275 - 0010222097567-97 Societe Generale banka

Неуспех me никада неће престићи ако је моја решеност да успем довољно јака.

Og Mandino

Шта урадиш данас ти може побољшати свако сутра.

Ralph Marston

Знање је није довољно, морамо применити. Спремност није довољна, морамо урадити .

Wolfgang von Goethe

Циљај месец, ако промашиш можда погодиш звезду

W. Clement Stone

Креативан човек је мотивисан жељом да постигне, а не жељом да победи друге

Ayn Rand

Драгољуба Ракића бб
Прокупље